Laatst bijgewerkt: 21-02-2024

Privacy verklaring

Bij Tamashii Dojo nemen we privacy serieus en streven we ernaar om transparant te zijn over hoe we de persoonlijke gegevens van onze leden verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van leden van onze karatevereniging.

1. Verzamelde gegevens:

Wij verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens van onze leden, zoals naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, medische informatie (indien van toepassing) en betalingsgegevens voor contributies. Deze gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces en worden verstrekt door de leden zelf.

2. Doeleinden van gegevensverwerking:

We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens van onze leden voor de volgende doeleinden:

  • Het beheren van lidmaatschappen en registraties.
  • Het organiseren van karatelessen, trainingen, wedstrijden en evenementen.
  • Het versturen van belangrijke aankondigingen, nieuwsbrieven en informatie over onze vereniging.
  • Het verwerken van betalingen en contributies.
  • Het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van onze leden.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Delen van persoonlijke gegevens:

Wij delen persoonlijke gegevens van onze leden alleen in de volgende gevallen:

  • Met derden die diensten verlenen namens onze vereniging, zoals betalingsverwerkers en IT-ondersteuningsbedrijven.
  • Met overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties indien wettelijk verplicht.

4. Bescherming van persoonlijke gegevens:

We nemen redelijke maatregelen om de persoonlijke gegevens van onze leden te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen.

5. Toestemming voor beeldgebruik:

Door lid te worden van onze karatevereniging, geven leden automatisch toestemming voor het gebruik van hun beeltenis zoals beschreven in ons toestemmingsformulier voor beeldgebruik op onze website en sociale mediakanalen.

6. Contactgegevens:

Als leden vragen hebben over ons privacybeleid of hun persoonlijke gegevens willen bijwerken, corrigeren of verwijderen, kunnen zij contact met ons opnemen via:

Tamashii Dojo
tamashii-dojo@hotmail.com

Door lid te worden van onze karatevereniging stemmen leden in met de voorwaarden van deze privacyverklaring. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, en eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.